Anna palautetta

Ratkaistu! Kauanko bensa säilyy?

Jerry Lindström

11.8.2022

En ole varma voinko käynnistää moottoripyöräni talvisäilön jälkeen, jos tankissa on vanhentunutta bensaa. Kauanko bensa säilyy ennen kuin se pilaantuu?

Hyvä, että mietit asiaa! Kun bensiini menettää ”palamiskykynsä” vaikuttaa se myös moottorin sytytykseen, käyntiin sekä saattaa vahingoittaa moottorin polttoainejärjestelmää. Ennen kuin käynnistät moottoripyörän talvisäilön jäljiltä tai käytät muuten hunosti säilöttyä bensiiniä muissa välineessä, niin tarkista valmistajan ohjeissa määritellyt polttoaineen säilytysajat – Erityisesti kannattaa huomioida käytettävän bensan ikä, mikäli pyörässä on takuuta jäljellä, koska vanhentuneen/huonon bensan käyttö voi mitätöidä takuun. Aina "vanha” bensa ei ole välttämättä mennyt huonoksi. Lue lisää, kuinka kauan voit odottaa bensiinin kestävän, sekä vinkkejä vanhentuneen tai muuten huonoksi menneen bensan havaitsemiseen ja hävittämiseen.

Oikein varastoitu bensiini voi kestää jopa puoli vuotta.

Bensiini hajoaa luonnollisesti ja menettää palamiskykynsä ajan myötä kahdesta syystä;

  1. Hapettumisen (altistuminen hapelle)
  2. Bensiinistä haihtuvien yhdisteidensä vuoksi

Tästä syystä bensiini kestää yleensä kolmesta kuuteen kuukautta, kun se varastoidaan asianmukaisesti etiketeillä varustetussa, tiiviisti suljetussa muovi tai metallisäiliössä, jonka tilavuus on suositusten mukainen (Bensiiniä saa säilyttää määräysten mukaan asuinhuoneistossa yhteensä 25 litraa. Asuinrakennuksen erillisessä varastotilassa sitä saa säilyttää yhteensä 50 litraa). Bensan koostumus ja polttoaineen stabilointiaineiden käyttö voivat kuitenkin lyhentää tai pidentää sen käyttöikää.

Etanolisekoitettu bensa kestää jopa kolme kuukautta. (E merkitty bensiini on ns. etanolisekoitetta)

Suurin osa Suomessa myytävästä bensiinistä on 95E10 ja toiseksi eniten tankataan 98E5 bensiiniä. Näissä bensiinivalmisteissa E-merkintä kertoo etanolin määrän seoksessa prosentteina. Yleisimmin myydyn 95E10 koostumus on siis 90 prosenttisesti öljypohjaista bensiinistä ja 10 prosenttisesti etanolia (etyylialkoholia). Etanolisekoitetun bensan säilyvyysaika on yleensä jopa kolme kuukautta, koska etanoli hapettuu suuremmalla nopeudella. Koska etanoli on hydrofiilinen (”vettä houkutteleva & veteen liukeneva), se myös imee helposti kaiken veden tai kosteuden suljetussa astiassa, joka syntyy kondensaatiosta. Tämä aiheuttaa sekä polttoaineen kosteuskontaminaation että polttoaineen mahdollisen erottumisen erillisiksi kaasu- ja etanolikerroksiksi. Yleensä mitä korkeampi etanolipitoisuus bensassa on, sitä lyhyempi sen säilyvyysaika on. Eli mitä suurempi E-luku sitä nopeammin bensiini vanhenee/pilaantuu.

Puhdas bensiini säilyy vähintään kuusi kuukautta.

Öljypohjainen bensiini ilman etanolia altistuu sekin hapettumiselle, koska myös se pitää sisällään muita haihtuvia yhdisteitä. Nämä prosessit kuitenkin tapahtuvat yleensä hitaammin puhtaassa bensiinissä, joten voit yleensä odottaa sen kestävän vähintään kuusi kuukautta asianmukaisesti säilytettynä. Koska puhdas bensiini on hydrofobinen (eli vettä ”hylkivä”), se ei ime vettä tai kosteutta kuten etanolisekoite, jolloin voit välttää ”vettyneen” bensiinin aiheuttamia käyntihäiriöitä sekä mahdollisia polttoainejärjestelmän ongelmia.

Polttoainestabiloitu bensiini säilyy yhdestä kolmeen vuotta.

Polttoaineen stabilointiaineet (saatavilla esim. motonetistä) ovat öljypohjaisia ​​lisäaineita, jotka voit sekoittaa tuoreeseen bensiiniin ennen sen varastointia tai ennen kun laitat moottoripyörän talvisäilöön. Niin sanottu stabilointiaine hidastaa bensiinin hapettumista ja hidastaa yhdisteiden haihtumista ja näin ollen pidentää bensan säilyvyyttä. Tuotteesta riippuen stabilointiaine voi pidentää bensiinin säilyvyyttä yhdestä kolmeen vuoteen. Stabilisaattorit toimivat parhaiten, kun ne sekoitetaan uuteen bensiiniin; ne eivät ole yhtä tehokkaita hieman pidempään seisseen bensiinin kanssa, eivätkä ne voi palauttaa jo vanhentunutta bensaa.

Huomaa ero vanhan ja saastuneen bensan välillä.

Helpoin tapa arvioida bensiinin kunto on kaataa pieni määrä varastoitua bensiiniä ja saman tyyppistä vastapumpattua bensiiniä kahteen kirkkaaseen lasiastiaan ja tehdä rinnakkainen vertailu. Jos bensiini minkä kunnosta et ole varma on vain hieman tummempaa kuin tuore bensiini tai se haisee happamalta, se on vain vanhaa ja todennäköisesti menettänyt osan tehostansa, mutta se ei ole täysin pilaantunutta.

Jos havaitset erillisiä bensa- ja etanolikerroksia etanoliin sekoitetussa bensiinissä (yleensä bensakerros on tummempi ja sijoittuu vaaleamman etanolikerroksen yläpuolelle) tai jos bensa on merkittävästi värjääntynyt (eli väri muistuttaa maitosuklaata tai ruostetta) tai se sisältää kiteitä tai lietettä, se on pilaantunut kosteudesta tai hapettumisen muodostamista kiinteistä sivutuotteista (usein syy miksi esim. trimmerit tai moottorisahat eivät lähde mökillä käyntiin).

Saastunutta bensaa ei saa koskaan käyttää; se voi edistää korroosiota tai jättää lietettä tai lakkakerrostumia polttoainejärjestelmän osiin, jotka voivat vahingoittaa niitä peruuttamattomasti. Hävitä saastunut bensiini mahdollisimman pian, koska huonoa palavuutta lukuun ottamatta sekä bensa, että sen synnyttämät höyryt ovat edelleen syttyviä ja voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Myös sille on riski, että säilytysastia vaurioituu ajan myötä ja bensaa pääsee vuotaamaan ei toivottuihin paikkoihin tai ympäristöön.

Vanhaa bensaa voidaan käyttää, kun se ”raikastetaan” uudella polttoaineella.

Hieman vanhentunut bensa on edelleen uudelleenkäytettävissä, jos se yhdistetään tuoreeseen bensiiniin, mutta tällaisen polttoaineseoksen palavuus on heikompi, joten moottori saattaa yskiä, käynnistyä huonosti tai olla käynnistymättä ollenkaan. Itse en käyttäisi vanhentunutta bensaa moottoripyörässä, mutta jos haluat käyttää vanhaa bensaa esim. nurmikonleikkurissa, niin täytä polttoainesäiliö 1-1 uusi vs. vanha bensa, eli laita esim. kolmea litraa uutta bensaa - kolmea litraa vanhaa bensaa kohden.

Hävitä vanha bensa asianmukaisesti.

Älä koskaan heitä bensiiniä roskikseen, viemäriin, tai luontoon – se on erittäin syttyvää ja saastuttaa paikalliset pohjavedet ja luonnon. Vanhan tai saastuneen bensan saa yksityishenkilönä hävittää maksutta paikalliselle sorttiasemalle. Kun viet vanhan bensan sorttiin, on hyvä varautua siihen, että bensa on jätettävä sinne pakkaus astian kanssa. Vain tietyillä sorttiasemilla on mahdollisuus ottaa vastaan bensaa tai muuta vaarallista jätettä isoon koontiastiaan.

Kysyvä ei tieltä eksy

Mikäli tulee bensan hävittämiseen moottoripyörän talvisäilöön tai muuten vaan moottoripyöräilyyn liittyviä kysymyksiä, niin me mielellään autamme.

Varaa tästä talvisäilö omalle pyörällesi!


© 2023 - hanaa.io

Käyttämällä sivustoa sitoudut käyttöehtoihimme.